Tag: Yuria Hafu

Cạn tinh trùng với 2 đứa con kế mới lớn

Cạn tinh trùng với 2 đứa con kế mới lớn. Đường kính khoảng 1 cm và sâu khoảng 10 cm. Mẹ ơi, khi dương vật của con cương cứng, nó có đường kính khoảng 4 cm và dài ít nhất 20 cm! Vậy không phải điều đó có nghĩa là bạn k...