Tag: Guo Tongtong

Đền bù tội lỗi đã gây ra cho chị Guo Tongtong hàng ngon

Đền bù tội lỗi đã gây ra cho chị Guo Tongtong hàng ngon. Còn chưa kịp tiểu ra ngoài, cơ thể đã từ từ suy sụp và ngất đi… Gia Minh cũng bị sốc và ngạc nhiên. Anh nhìn Su Fang, người đã ngã xuống sàn. Nước vẫn rỉ ra từ ...