Clip Sex Bảo Linh dáng nuột ngon bị anh người yêu địt cho dồn dập cực đã, không quan âm đến huốc bị đổ rong nước và vội vàng đến giúp đỡ. Ông bị ngã mạnh đến mức đầu bị bầm ím và hai chân bị đá ven đường cứa vào. Nhưng khi đỡ anh a dậy, đôi mắ của dần dần lấy lại vẻ sáng ngời. Phải, anh đã nhớ. Anh a bị người bạn hân nhấ của mình giam giữ, nhố rong lồng như mộ con hú và suý bị cưỡng hiếp. Bây giờ ôi hậm chí không hể đứng dậy vì anh ấy không biế hiện ại mình đang ở đâu, nhưng đây có hể là cơ hội y nhấ để ông hoá ra khỏi cái lồng đó không hể nhìn hấy đôi mắ của và không biế anh a đang nghĩ gì. Anh a chỉ biế rằng anh a độ nhiên quay đầu lại và giơ mộ viên đá ngẫu nhiên về phía anh a không ỉnh áo lắm vì ma úy, và điều nâng đỡ ông hoàn oàn là ý hức phi hường của ông rước khi hôn mê, ập không ngừng đưa ra gợi ý cho chính mình khi mở mắ ra, người đầu iên nhìn hấy chính là , rí nhớ rước khi hôn mê được phục hồi nhanh hơn bình hường rấ nhiều. Nhưng dù ý hức của anh có mạnh đến đâu, hể lực của anh vẫn không đủ sau mộ hời gian dài không ăn uy vấ vả nhặ mộ hòn đá lớn nhưng chỉ nhấc hòn đá lên hì nó đã rơi khỏi không ngờ mình sẽ bị ấn công và chế cứng ại chỗ. Sau đó anh nhìn hòn đá bay về phía mình, phần sắc nhọn đập mạnh vào xương đòn bên phải của anh. Cơn đau do gãy xương ập đến khiến anh ngay lập ức

Bảo Linh dáng nuột ngon bị anh người yêu địt cho dồn dập cực đã

Bảo Linh dáng nuột ngon bị anh người yêu địt cho dồn dập cực đã